Hjemmel

Et juridisk uttrykk som betyr: lovlig atkomst til noe; rettsgrunnlag for privatrettslig rettighet el. off. myndighetsutøving.