Internering

Internering betyr å ta i forvaring og sperre inne. For eksempel i en leir.