Revitalisering

Å revitalisere betyr å få noe fram i lyset som har vært glemt. F.eks. er man nå i ferd med å revitalisere det sørsamiske språket (det blir igjen levende).