Integrere

Å bli innlemmet i en helhet. I denne sammenheng: bli en del av samfunnet.