Norsk Misjon blant hjemløse

Norsk Misjon blant hjemløse var en privat organisasjon opprettet i 1897, den mottok offentlig støtte og fikk av Kirkedepartementet overlatt arbeidet med taterne. Utover på 1900-tallet fungerte misjonen mer og mer som statens omstreifer- eller taterdirektorat inntil misjonen ble avviklet sent på 1980-tallet.