Minoritetene

Hører til Etnisitet

En minoritet er en gruppe som har færre medlemmer i forhold til en konkurrerende gruppe (majoriteten). Begrepet brukes ofte om en befolkningsgruppe i et større (nasjonal) sammenhengsom forsøker å forsvare sin egenart og eksistens i forhold til majoritetsbefolkningen. Dette kan være etniske, språklige, religiøse, og seksuelle minoriteter m.m.