Manipulere

Hører til Sørsamer

I denne sammenheng brukes manupulere: påvirke andre ved å bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tilpasse til et bestemt formål.