De thinnske voldgiftsdommene

Hører til 1. Verdenskrig

Som kompensasjon for tapt kjøpekraft ga "de thinnske voldgiftsdommene" i 1920 industriarbeidere en lønnsøkning på 23,5 prosent.