Kultiverte

I denne sammenheng tenker vi at noe er kulturpåvirket. Menneskeskapt eller påvirket av meneskelig aktivitet. "Det kultiverte landsakpet" = landskap bearbeidet av mennesket.