Agrart

Agrart betyr noe som har med jordbruket å gjøre. Et agrart preg er altså et jordbrukspreg.

Brukt i