Agronomene

En agronom er en yrkestittel for personer med landbruksfaglig utdanning.