Allianse

Hører til Napoleonskrigene

Avtale, forbund; overenskomst mellom to eller flere selvstendige stater om å gi hverandre støtte i tilfelle av krig, enten til forsvar eller til angrep. Forbundet kan også gå ut på felles formål i politikk og handelsforhold. Allianse-traktat sluttes på ubestemt tid eller for et bestemt tidsrom.