Allierte

Land som er allierte samarbeider med hverandre. Uttrykket er oftest brukt i militær sammenheng. Under 2. verdenskrig brukte man betegnelsen "De allierte" på de landene som kjempet sammen mot de såkalte aksemaktene Tyskland, Italia og Japan. De landene man oftest snakker om er Storbritannia, Frankrike og USA, selv om det var mange andre land med også, blant annet Norge.