Allmue

Kommer av det norrøne ordet almúgi som betyr "hele folket". Senere brukt om menigmann, folk fra små kår.