Åndssvake

Tidligere betegnelse på psykisk utviklingshemmede. Anses i dag som et svært nedsettende ord og brukes ikke lenger.