Annektert

Å annektere betyr å okkupere. Å annektere brukes når en stat tilegner seg eller besetter et landområde ved å å ensidige erklære det området som sitt. Et område er ikke annektert før innbyggerne der har underkastet seg den andre staten eller ikke har den nødvendige motstandsevne.