Avtabuisering

Når noe er tabu betyr det at det enten er forbudt eller at det er forbundet med skam og sosiale sanksjoner i samfunnet, eller i noen grupper. En avtabuisering betyr at noe som før ble sett som tabu, nå er mer akseptabelt.