BNP

BNP

BNP er forkortelse for bruttonasjonalprodukt. BNP viser verdien av alt som skapes eller produseres i et land. Dette er verdien som skapes i næringsvirksomhet rettet mot markedet, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP brukes gjerne som et mål på velstanden i et land.