Benjamin Dass

Benjamin Dass (1706-1775) var norsk skolemann. Født i Alstahaug i Nordland (hans far var nevø av Petter Dass), han ble tatt med til Trondheim for å bli utdannet til misjonær ved Trondhjems katedralskole av samemisjonæren Thomas von Westen. Etter 7 år ved katedralskolen, studerte han ved universitetet i København. I 1735 ble han rektor ved Trondhjems katedralskole. Benjamin Dass hadde en stor boksamling som ble testamentert til Gerhard Schøning under forutsetning av at den skulle gis videre til Videnskabsselskapet.