Bismarck

Otto von Bismarck (1825-98) var han som ledet samlingen av de tyske stater til et stort Tyskland i 1871. Samlingen ble gjennomført med kriger. Han ble Tysklands første rikskansler og var kjent for å styre med hard hånd. I løpet av sin tid som kansler innførte han ulykkestrygd, syketrygd og arbeidsledighetstrygd - noe ingen andre land i Europa hadde i samme grad på den tiden. Bakgrunnen for innføringen av dissse trygdene var ikke at han støttet sosialismen. Han hatet revolusjoner og den sosialdemokratiske bevegelsen, og for å holde arbeiderne i ro innførte han trygdesystemet. Bismark er kjent for sitt utsagn om at "Tidens store spørsmål blir ikke avgjort ved flertallsbeslutninger, men med blod og jern".