Bøddel

Hører til Hygiene

En person som foretok avlivninger av personer etter straffeloven - han fullbyrdet dødsdommer.

Brukt i