Bøkkerne

Bøkkerne er håndverkere som lager fat av tre. Tønnene holdes sammen av utvendige bånd av tre eller metall. Bøkkerfaget var utbredt i Norge fram til 1930-tallet, og var først og fremst knyttet til fiskerinæringen, men det ble også laget fat til vin- og brennevinsproduksjon. Etter 1930 fikk faget en gradvis nedgang blant annet pga nye typer oppbevaring. Det er få bøkkere i Norge i dag, men det er et visst marked. For eksempel er eikefat en viktig del av akevittproduksjon.