Borgerskapet

Borgerskapet var velstående og i besittelse av eiendom, men de var ikke-adelige. I Norge er borgerskap en fellesbetegnelse for de beboere i en kjøpstad som hadde løst borgerbrev; f.eks. handelsmenn, håndverkere og skippere. Handelsborgerne hadde rett til inn- og utføring av varer både innenlands og utenlands. Borgerklassene oppstår med fremveksten av markedsøkonomi og kapitalisme. Borgerskapet er dermed en overklasse eller middelklasse i et kapitalistisk samfunn.