Bygselsbrev

Et bygselsbrev var en kontrakt mellom jordeier og leilending om bygsling (leie) av jorda.