Bygselsavgifter

Avgiftene som jordeierne krevde av de som leide (bygsla) jorda.