Christian Michelsen

Christian Michelsen (1857-1925) var forretningsmann og politiker, og er mest kjent som statsminister i Norge fra 1905 til 1907. Han var en av hovedmennene bak unionsoppløsningen med Sverige i 1905.