Defensiv

forsvar, forsvarskamp. Det motsatte av offensiv.