Demografisk

At en sykdom gjør utslag demografisk, betyr at den gjør utslag på befolkningen. Når det gjelder sykdommer betyr det som regel at det da blir færre innbyggere på grunn av høy dødelighet. Demografi er det vi kan kalle befolkningslære eller befolkningsstatistikk.

Brukt i