Demokratisering

Overgangen til et demokratisk styresett i et land. Demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Vanligvis benyttes begrepet om et system der folk stemmer inn representanter i en riksforsamling, sånn som Stortinget i Norge. I et demokrati har man visse grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, eiendomsrett og politisk frihet.