Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen var en periode i fransk historie som varte fra 1789 til 1799. Det franske folket gjorde opprør mot kongen og eneveldet, og symbolet på revolusjonen var stormingen av Bastillen - et fengsel som ble sett på som symbol på den undertrykkende makten. Stormingen skjedde 14. juli 1789 og er i dag Frankrikes nasjonaldag. Bakgrunnen for den franske revolusjonen er komplisert, men noen av de bakenforliggende årsakene var hat mot eneveldet og det middelalderske samfunnet der fattige bønder måtte betale skatt til storbøndene. Folket sultet mens kongens krigføring pådro Frankrike stor gjeld. I tillegg ble opplysningstidens idealer nå spredt til folket - folket ble mer opplyst og med mer kunnskap kom også ønsket om endringer. Mottoet til de revolusjonære var frihet, likhet og brorskap.