Den gyldne perioden

Den gyldne perioden er perioden mellom 1950 og midten av 1970-tallet som var en periode med enormt stor vekst i hele den vestlige verden. Det er økonomihistorikere som har gitt perioden navnet "den gyldne".