Det mosaiske trossamfunn

Hører til Jødenes skjebne

Det offisielle navnet på det jødiske trossamfunn.