Differensiering

Differensiering betyr atskillelse eller deling. Når det gjelder skole vil det f.eks. si at undervisningen og arbeidet i skolen legges opp etter elevenes ulike forutsetninger.