Dysenteri

Hører til Sjukdom

Dysenteri er en tarminfeksjon som blir forårsaket av såkalte shigellabakterier eller av amøber. Symptomene er kolikksmerter og diaré med slim og blod. Behandles i dag med antibiotika.