Effektivisere

Å effektivisere betyr å gjøre arbeidet, driften eller produksjonen mer effektiv. Det betyr at arbeidet går raskere og at man trenger færre folk. Hvis vi tar et eksempel fra jordbruket kunne effektivisering bety at man med nye redskaper kunne pløye like mye mark på kortere tid og med færre arbeidere involvert i pløyinga enn man gjorde før.