Eirik Magnusson

Eirik Magnusson var født i 1268 og ble konge allerede som 12-åring i 1280. Han var konge til han døde i 1299. Siden han var så ung da han ble konge, ble landet styrt av et formynderstyre. Eirik Magnusson var sønn Magnus Lagabøte. Han døde sønneløs og ble etterfulgt av sin bror, Håkon V.