Embetsmenn

En embetsmann er en person som har et embete, for eksempel prest, dommer, sorenskriver, fogd og professor.