Examen artium

Den avsluttende prøven, eksamen, i det linjedelte gymnaset. Var egentlig en opptaksprøve til universitetet, men denne ordningen falt bort i 1882, da den ble gjort om til avgangsprøve. Vitnemål med denne betegnelsen ble siste gang utstedt i 1981 i Norge, men brukes fortsatt ofte i dag om vitnemål fra den videregående skolen.