Faredag

Faredag eller flyttedag, var den 14. april og var den dagen da leie- og arbeidsavtaler ble avsluttet. I dag brukes fortsatt den 14. april som faredag for forpaktere med oppsigelse et år i forveien.