Fastlandssperringen

Hører til Napoleonskrigene

Fastlandssperringen av England var en måte Napoleon forsøkte å ramme England på. Den gikk ut på å forby enhver handel med England. Engelske skip og engelske varer skulle også nektes adgang til alle havner på det europeiske fastlandet.