Fastskole

Fastskoler var skoler hvor man hadde egne, faste skolebygg. Dette ble vanligere utover på 1800-tallet spesielt etter at loven sa at steder hvor flere enn 30 skolepliktige barn kunne komme til skole, skulle ha eget skolebygg.