Fattigskolen

Fattigskolen var betegnelsen på allmueskolen i byene. På 1700-tallet var det ingen egen lov om allmueskole i byene, men det dukket etterhvert opp skoletilbud til allmuen, ofte initiert av velferdsorganisasjoner og stiftelser. Disse skolen fikk raskt tilnavnet fattigskoler.