Flekktyfus

Hører til Sjukdom

Flekkfeber. Smittsom infeksjonssykdom. I tillegg til bl.a. høy feber, svimmelhet og muskelsmerter, kunne man få brunlige flekker i huden - derav navnet på sykdommen. Var tidligere dødelig, men kureres nå med antibiotika. Svært sjelden i Europa i dag.