Fogderi

Et fogderi er et distrikt som er underlagt en fogd eller fut. Fogden hadde ansvar for inndriving av offentlige inntekter, men utførte også politioppgaver og hadde påtalemyndighet, som betyr at han bl.a. kunne ta ut siktelse eller begjære fengsling av mistenkte. På det meste var det 55 fogderier i Norge. Fogderiene ble opphevet i 1894.