Formålsparagraf

En formålsparagraf er en bestemmelse i et regelverk som sier no om formålet med loven eller det loven sier noe om. I Norge har man siden de første skolelovene hatt en kristen formålsparagraf - altså at kristne verdier skal ligge til grunn. I juni 2007 leverte et utvalg som har sett på saken en enstemmig instilling om en ny formålsparagraf som ikke inneholder et kristent innslag.