Forsorg

Hører til Hygiene

Gammel betegnelse på sosialhjelp.