Fotografi som historisk kilde

Fotografiet ble oppfunnet i 1839 og utover på 1800-tallet ble det tatt mer og mer i bruk. Fotografier utgjør en rikholdig kilde. Fotografier blir tatt både i offisiell og privat sammenheng.Fotografiet inngår i en rekke sosiale sammenhenger og det kan bidra til å belyse disse. I tillegg kan fotografiet brukes som kilde på mer indirekte vis. Fotografiet viser oss vanligvis mer enn det fotografen kan ha hatt som intensjon da bildet ble tatt. Et brudebilde kan si oss noe om folkedrakttradisjoner og mote, et kommersielt portrett kan si noe om sosiale aspirasjoner og idealer, bilder fra 2. verdenskrig har vært med på å vise verden de grusomhetene som foregikk. To bilder tatt på samme sted med 50 års mellomrom kan for eksempel si oss noe om endringer i naturen eller byutvikling. Mulighetene er mange, og dette er bare noen få eksempler.