Fragmentert

Fragmentert kommer av fragment som betyr bruddstykke. At noe er fragmentert betyr at det er delt opp i flere deler, at det ikke er enhetlig.