Framhaldsskole

Framhaldsskole, også kalt fortsettelsesskole. Bygde på den 7-årige folkeskolen og var mer praktisk rettet enn realskolen. Det var variasjoner fra framhaldsskole til framhaldsskole og man kunne gå ett, to eller tre år i denne skolen. I 1947 kom en egen framhaldsskolelov, og i 1969 ble framhaldsskolen og realskolen slått sammen til en ungdomsskole gjennom grunnskoleloven.