Fredrik 6.

Hører til Napoleonskrigene

Fredrik 6 (1768-1839) var konge av Danmark 1808-1839 og Norge 1808-1814. I tillegg til å være konge under Napoleonskrigene, er han også kjent for at han grunnla Universitetet i Oslo i 1811 under navnet Det kongelige Frederiks Universitet.

Brukt i